koncert
Online BMC esemény
Ingyenes online közvetítés

WortLaute I.

Jeney Zoltán, Christoph Herndler, Nava Hemyari és Nikolaus Gerszewski művei

A koncert után nyitott ZOOM beszélgetés a művekről, ahová szeretettel várunk mindenkit → link

„A zeneszerzők megközelítését a notáció és hangzás eltérő meghatározottsága jellemzik, közös jegyük ugyanakkor, hogy a nyelvi anyag tonális tulajdonságaira koncentrálnak.” 

Nikolaus Gerszewski

 

Az Ensemble Mobile zenekart Bartók György és Nikolaus Gerszewski alapította, 2018-ban. A csoport főként olyan, rugalmas paraméterekkel bíró zenei darabokat játszik, melyek kreatív feldolgozási lehetőséget biztosítanak többféle műfajból érkező előadóik számára. A WortLaute I. műsorának négy műve közül az első három is ilyen, A koncert nyitószáma, Nava Hemyari kompozíciója, egy soha el nem készülő indulásra kész lány története, a kompozíció a mű szövegét gyakran hangzókra bontva, az előadás sok paraméterét nyitva hagyva kínál kiváló bemutatkozási lehetőséget az együttes énekes szólistájának, Kovács Lenkének. Az est kurátorának műve a More Songs on Nothing két zenei előadó által eljátszott párhuzamos tételekből álló zenei mobil, melynek hangzása számos allúziót enged meg. Christoph Herndler a fesztivál számára készült vokális szólódarabjának struktúrája kötött, anyaga változatos formában ismétlődő önálló frázisokból áll, melyeket a kreatív előadó önmaga hoz létre, a műben rögzített hangzók alapján, a notációsgrafika szerint meghatározott sorrendben.

 

Az est zárószáma, Jeney Zoltán 12 Dal című ciklusának három darabja. Ezek a Weöres Sándor és e.e. cummings szövegeire születek 1985-ben. A keletkezés évszámán kívül kompozíciós technikájuk is megkülönbözteti őket az est programjának többi művétől. A hagyományos lejegyzéssel notált dalok az előadótól kevesebb „társszerzői” munkát várnak el, mint a többi mű, interpretációjuk azonban így is komoly kihívás. A három dal más és más helyzetbe állítja az előadókat. Az első tétel sodró ritmusában az énekkel végig együtt mozgó zongoraszólam ismétlődő ritmusainak alapja cummings költeményének struktúrája; Minden ütem egymásra rímel, utolsó két szótagjaik váltakozóan a “said she” illetve a “said he” szavak, amit magyarul egyaránt a narrátori “…- mondta” formulával fejeznénk ki. Az egyes sorokban ez előtt álló szótagok tartalmai pedig dramaturgai ívben, mesélik el férfi és nő történetét. A nyolcadik tétel Weöres Sándor Hold című versére született, szimmetrikus formájú miniatűr “állapot zene”, melyben a zongora bevezetőjét követően az énekszólam egyetlen hangmagasságon ismétli Weöres mágikus szavait, majd a zongora bevezető visszatérő anyaga fölött az énekszólam tartott hangját hangzatokká kiegészítő hegedű szólam foglalja össze a tételt. A mű kilencedik darabja ismét zongora-ének duó, Az énekszólam az első tételhez hasonlóan végig a zongorával együttállásban mozdul, azonban a tétel anyaga itt sokkal fragmentáltabb, hosszú szünetekkel szabdalt az első tételhez mérten absztraktabb történetmesélés cummings Me up at does című versére.

 

Nava Hemyari: Sussane – darab szóló szopránhangra a Names című sorozatból.

A sorozat része a szólógitárra írt Richard, a Jens című zongoratrió, az orgonára és projektorra komponált Konstanz, a hangszalagra írt Margaret és a kisegyüttesre hangszerelt Mario. A téma az, hogy egy kissé őrült nő buliba készül. Mintha elgondolkodna rajta, hogy az őt körülvevő dolgok tudják és szólnak is: még bizony nem készült el. Végül kijelenti, valójában sosem fog elkészülni.

 

Sussane, Sussane, még nincs kész! A madarak is tudják, és olyanok, mint Shi ….. S … Sussane … Sussane

Sussane, Sussane még nem áll készen, még a szél is tudja, és olyan, mint Hu … Shu … Shu … Shuzhan

Sussane még nem áll készen, még az autó is tudja, és olyan, mint Aaa … Aaa..Su … Sussane

Sussane nincs kész

Még a madarak is tudják … shi … Még a szél is tudja … hu … Még az autó is … Madarak, szél, autó, madárszél Tudja … az orrát?

Orr? orr!

Nooozzz!

 

Nikolaus Gerszewski: More Songs on Nothing (énekhangra és zongorára) 2018 (részletek) 
A mű a „mobil” darabok műfajába tartozik; ezek mozgatható modulokból állnak, amelyeket az előadóművész állít össze a megadott szabályok szerint. Összesen tíz, egymással nem összehangolt oldal készül a zongora és az énekhang számára, amelyek tetszés szerint kombinálhatóak. A tíz darab mindegyikét két sor jelöli, amelyek közül a második mindig az első sor fordított formáját veszi fel. A referencia-hangmagasság szabadon választható, ehhez igazodva rögzülnek az egyes hangok közötti intervallumok. A szöveg úgyszintén szabadon választható, ám lehetőleg az előadó által nem beszélt nyelvek valamelyikén legyen. Így egyes szavak vagy szótagok az énekelhetőség kedvéért a nyelvi kontextustól függetlenül elhagyhatók. A darab az állandó és a változó kapcsolatát vizsgálja a zenében – azt is mondhatnánk, hogy a kompozíció és interpretáció közti kapcsolatot, ahol az interpretáció egyaránt jelenti az előadásmódot és az egyéni befogadást.  

 

Christoph Herndler: I SING YOUR NAME – ZOLTÁN JENEY (énekhangra) 2020 

Christoph Herndler saját médiumot fejlesztett, amelyet notációs grafikának – „Notationsgrafik“-nak – nevez. Ez abban különbözik a grafikus kottától, hogy nem asszociatív módon, hanem mindig egy előadási szabállyal kombinálva használják. A grafika felfedi a darab tiszta formáját; a mű darab konkrét hangokban történő kifejeződése, azaz a tényleges kompozíciós cselekmény lényegében az interpretáció hatáskörébe tartozik. Ugyanaz a grafika kombinálható különböző előadói szabályokkal, amelyek így mind eltérő hangzáshoz vezetnek. 

Az „I sing your name“ notációs grafika lényegében bármilyen névre (sőt bármilyen szöveges objektumra) alkalmazható. Ennek során a hanganyagot a választott név betűinek kombinációs lehetőségeiből állítják elő. Az Átlátszó Hang Fesztivál keretében Christoph Herndler a közelmúltban elhunyt jelentős magyar zeneszerző, Jeney Zoltán nevére egy új darab megalkotására kapott felkérést. 

 

Zoltán Jeney: Twelve Songs (női hangra, hegedűre és zongorára) 1983 (részletek) 

I. may I feel said he (E. E. Cummings)
VIII. Hold (Weöres Sándor)
IX. Me up at does (E. E. Cummings)

 

A teljes dalciklus E.E. Cummings, William Blake, Weöres Sándor, Tandori Dezső és Friedrich Hölderlin verseit ülteti át zenébe. A szövegek eredeti nyelven hangoznak el. Jeney mindegyik darabban más kompozíciós technikát alkalmaz, a szöveg ugyanakkor mindvégig a zene központi formáló eleme, a hang és a nyelv elemei olvadnak egységbe.  

 

e. e. cummings: may i feel said he

may i feel said he
(i’ll squeal said she
just once said he)
it’s fun said she

(may i touch said he
how much said she
a lot said he)
why not said she

(let’s go said he
not too far said she
what’s too far said he
where you are said she)

may i stay said he
(which way said she
like this said he
if you kiss said she

may i move said he
is it love said she)
if you’re willing said he
(but you’re killing said she

but it’s life said he
but your wife said she
now said he)
ow said she

(tiptop said he
don’t stop said she
oh no said he)
go slow said she

(cccome?said he
ummm said she)
you’re divine!said he
(you are Mine said she)

 

Weöres Sándor: Hold

Hold.

Holt bolt.

Volt kort hord.

Zord folt.

Hold.

e. e. cummings: me up at does

Me up at does
out of the floor
quietly Stare
a poisoned mouse

still who alive
is asking What
have i done that
You wouldn’t have

*** 

Nava Hemyari a Bécsi Zene- és Előadóművészeti Egyetemen tanult elektroakusztikus zeneszerzést és algoritmikus komponálást Wolfgang Suppan és Karlheinz Essl irányítása alatt. Részt vett többek között Klaus Lang, Beat Furrer és Georg Friedrich Haas kurzusain is. 2015 óta kísérletezik saját hangjával és ír darabokat énekhangra. Énekesként saját kompozíciói mellett más zeneszerzők műveit is előadja. Algoritmikus kompozícióiban a szöveget mint struktúrát használja, a hangszínek és a szöveg konceptuális viszonyait kutatja. Darabjai és installációit bemutatták és előadták már az alábbi helyszíneken: Wiener Konzerthaus, Echoraum, Salzburger Künstlerhaus, Schoenberg Center, ORF Funkhaus.
Zeneszerzői munkássága mellett három rövidfilmet és egy videoklipet írt és rendezett, 2019 óta vágást tanul a Bécsi Filmakadémián.

 

Christoph Herndler orgonát és elektroakusztikus zenét tanult a bécsi zeneakadémián, valamint zeneszerzést Roman Haubenstock-Ramati mellett. Tanulmányutakon vett részt a Stanford Egyetemen, a San Diego-i Egyetem Képzőművészeti Karán és a Los Angeles-i Claremont Művészeti Karán. 1997-ben alapította meg az Ensemble EIS interdiszciplináris projektcsoportot, számos ismert zenész bevonásával. Munkája a notációs grafikákra és az intermedia partitúrákra fókuszál, amelyek zenén kívüli formákban, notációs tárgyakban, zenei installációkban, videomunkákban és köztéri műalkotásokban egyaránt megvalósíthatók. 

 

Jeney Zoltán (1943 – 2019) az 1960-as években Farkas Ferencnél tanult zeneszerzést a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán és a római Accademia Nazionale di Santa Cecilián. Első kompozícióra Bartók és a második bécsi iskola hatottak. Az 1960-as évek végén érdeklődése Pierre Boulez és Karlheinz Stockhausen elméletei, valamint a keleti filozófia felé fordult. Az 1970-es években minimalista stílusban komponált; ez időszakban született műveit gyakran extrém módon takarékos és statikus jellegűnek írják le. 1986-tól a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem professzora volt, amelynek zeneszerzés tanszékét 1995-től, majd 2002 után az egyetem doktoriskoláját vezette.

Jeney Zoltán életrajza a BMC Zenei Információs Központ oldalán

 

Nikolaus Gerszewski végzettségét tekintve képzőművész, aki autodidakta módon képezte magát experimentális zenei szerzővé. Az 1980-as évek óta foglalkozik a nonrepresentational art elméletével és gyakorlatával. 2005-ben került először kapcsolatba Cornelius Cardew „Treatise” grafikus partitúrájával, ezt követően önálló zenei jelöléseit fejleszti grafika, szövegek, alternatív jelrendszerek és félig konvencionális zenei jelölések formájában. 2006-tól a Forum Neue Musik at Christianskirche Hamburg vezetője volt, valamint a Blurred Edges kortárs zenei fesztivál kezdeményezője és szervezője. 2013 óta tart kurzusokat „experimental sound-production“ címmel a Magyar Képzőművészeti Egyetemen (MKE) és a Pécsi Tudományegyetemen (PTE). 2017-ben Bartók Györggyel megalapította az Ensemble Mobile-t.

 

 


 

 

Adományozd képzeletbeli koncertjegyed árát!

 

Kedves Barátaink, Tisztelt Közönség!

 

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy fesztiválunk januári eseményeit – hála a fesztivál támogatóinak és helyszíneinek – ingyenesen tudjuk hozzátok eljuttatni. Ti abban a szerencsés helyzetben vagytok, hogy pl. van olyan készüléketek, amin keresztül ezt most látjátok és olvassátok az online térben, ahol a válsághelyzet teremtette viszonyok között működünk. A jelenlegi helyzet azonban sokaknak jóval nehezebb, ezért arra kérünk, hogyha tehetitek, azt az összeget, amelyet a fesztivál belépőjegyeire szántatok volna, küldjétek el az alábbi számlaszámra adományként.

 

A szervezetről itt tudhatsz meg többet: Egyesület az Inklúzióért

 

Az átutaláshoz ezekre az adatokra van szükséged:
Egyesület az Inklúzióért
16200010-10109849
Magnet Bank

Műsor

  • Nava Hemyari: Sussane
  • Nikolaus Gerszewski: More Songs on Nothing (részletek) (2018) ősbemutató
  • Christoph Herndler: I SING YOUR NAME – ZOLTÁN JENEY (2020)
  • Jeney Zoltán: Twelve Songs (részletek) (1983)

Kurátor

  • Nikolaus Gerszewski

Előadók

  • Ensemble Mobile
  • Kovács Lenke - szoprán
  • Krulik Eszter - hegedű
  • Baráth Bálint - zongora

program